O nás

Internetový obchod WOW.SK prevádzkuje spoločnosť RACIO, Export-Import-Consulting, s.r.o.

so sídlom: Krajinská 1, 821 06 Bratislava
IČO: 31400345, DIČ: 2020821880
IČ DPH: SK2020821880
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 9403/B